Kadry i płace
Karolina Szopa - Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

Zmiana składki na PFRON od 1 marca 2024 roku!

Kto uiszcza składki do PFRON?

Wielkość zatrudnienia jest podstawowym kryterium powstania obowiązku wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Na mocy art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 2 tej ustawy z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Wpłaty miesięczne na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązani są zatem uiszczać pracodawcy, którzy osiągają zatrudnienie 25 etatów i jednocześnie nie mają wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 21 ust. 2b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dla publicznych i niepublicznych uczelni, publicznych i niepublicznych szkół, publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, placówek resocjalizacyjnych, publicznych i niepublicznych żłobków, a także klubów dziecięcych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 1 i 2, wynosi 2%.

Formularze deklaracji dostępne są w systemie e-PFRON2 .

 

Jak zmieni się wysokość wpłat na PFRON od 1 marca 2024 roku?

Od 1 marca 2024 roku zmieni się wysokość miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wynika to ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2023 roku, obowiązkowe miesięczne wpłaty na PFRON dla pracodawców osiągających zatrudnienie 25 etatów, którzy nie mają wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych będą wyższe.

Wysokość miesięcznych wpłat na PFRON uzależniona jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Miesięczne wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalane są w wysokości iloczynu:

  • 40,65% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i
  • liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2023 roku przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2023 roku wyniosło 7540,36 zł.

W okresie od 1 marca 2024 roku do 31 maja 2024 roku w celu ustalenia wysokości miesięcznych wpłat na PFRON bierzemy pod uwagę równowartość 40,65% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2023 roku.

Równowartość  40,65% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale wynosi zatem:

  • 40,65% x 7540,36 zł = 3 065,16 zł

Ustalając wysokość miesięcznej wpłaty na PFRON w okresie od 1 marca 2024 roku do 31 maja 2024 roku, kwotę 3 065,16 zł mnożymy przez liczbę pracowników odpowiadającą różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

 

Przykład 1

Ilość wszystkich etatów: 50

Ilość etatów osób niepełnosprawnych: 0

Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale:  7540,36 zł

Kwota należnej wpłaty na PFRON w okresie od 1 marca 2024 roku do 31 maja 2024 roku: 40,65% x 7540,36 zł  x (50 x 6% – 0) = 3 065,16 zł x 3 = 9 195,48 zł

 

Przykład 2

Ilość wszystkich etatów: 50

Ilość etatów osób niepełnosprawnych: 1,5

Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale:  7540,36 zł

Kwota należnej wpłaty na PFRON w okresie od 1 marca 2024 roku do 31 maja 2024 roku: 40,65% x 7540,36 zł  x (50 x 6% – 1,5) = 3 065,16 zł x 1 = 3065,16 x 1,5 = 4597,74 zł

 

 

Artykuł przygotowany przez naszą specjalistkę Karolinę Szopę


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

Możesz prowadzić kadry i płace dla 2 pracowników za darmo bez ograniczeń.

Po przekroczeniu ilości pracowników lub dodaniu nowej firmy zastanów się nad zakupem licencji.

Powiadom mnie o dostępności
programu 360 Kadry i płace

Zapisz się i bądź z nami w kontakcie. Powiadomimy Cię, kiedy program będzie gotowy do pracy!

Administratorem danych osobowych jest Merit Aktiva Sp. z o.o. Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi newslettera, wysyłki wiadomości marketingowych i reklamowych. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

Zadaj pytanie

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.